Tư duy phê phán

Định nghĩa​

 • Critical thinking là các kĩ năng tiếp nhận thông tin và sử dụng những hiểu biết của bản thân . Từ đó phân tích, đánh giá các vấn đề, các luận điểm để vượt qua những thành kiến, định kiến cá nhân, cộng đồng và giúp đưa ra những quyết định hợp lí, thông minh hơn về những gì nên tin và nên làm.

Đặc điểm:

 • Rõ ràng

 • Trọng tâm: tránh nói lạc vấn đề.

 • Kiên định: Hai lỗi không kiên định nên tránh:

 • Nói/ tin tưởng những điều đều có thể đúng hoặc sai ( chỉ tin vào những điều rõ ràng là đúng hoặc sai, không mập mờ cả 2 trường hợp).

 • Nói một đằng làm một nẻo.

 • Đúng về mặt logic.

 • Có chiều sâu.

 • Công bằng: tiếp nhận vấn đề một cách cởi mở, không thiên vị và hoàn toàn không có định kiến, thành kiến cá nhân.​


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square